Značka àla Palla prichádza na trh s prírodnou kozmetikou vytvorenou špičkovými odborníkmi v spolupráci s dermatológom. Všetky produkty majú špecifické použitie a podľa toho sú vybrané aj účinné patentové látky.

Navrhli sme minimalistickú typografickú identitu a obalový systém s čo najmenším dopadom na planétu. Názov (novotvar) zložený z mena zakladateľa značky a francúzskeho à la. V obrazovej značke je obrátený apostrof nahradený vizuálnou skratkou padajúceho listu. Keďže hlavným pracoviskom pri vývoji produktov je čisté laboratórne prostredie, použité papiere v teplých bielych tónoch odrážajú vlastnosti LAB prostredia, ktoré doplňuje výrazné využitie negatívneho priestoru.

Pri navrhovaní bezpečného obalového systému sme zvolili patenty a materiály, ktoré produkt chránia s čo najmenším dopadom na planétu – sklo, recyklovaný nenatieraný prírodný papier, 100% bavlnu. Celú identitu dotvára bezpätkové písmo Brown od Lineto Type Foundry, ktoré má priateľský, odborný a informatívny charakter.

Projekt àla Palla
Rok 2022-2023
Fotografie Marianna Tomanova, Studio Goat
Rozsah Názov, Identita, Branding, Obalový dizajn, Tlačoviny, Digital