Album Dotyky je o vzťahoch, citoch, nerestiach, ale aj o tom, že ľudia sa medzi sebou navzájom málo dotýkajú. Nosným motívom pre identitu albumu sa stali fotografie, ktoré predstavujú akúsi bariéru, ktorá ľudom bráni vo vzájomných dotykoch a citoch. Niektoré časti fotografií sú vystúpené s viacúrovňovým reliéfom. Písmo je vtlačené do papiera medenou fóliou a vytvára kontrast k čiernobielym fotografiám. Práve dotykom je možné na obálke albumu objavovať prvky, ktoré na prvý pohľad nemusia byť zreteľné.

Projekt Dotyky
Rok 2016
Fotografie Jakub Čaprnka
Rozsah Obalový dizajn